13.03.2020

 

 

 

ANUNȚ

 

         Avānd īn vedere Ordinul nr. 54/10.03.2020 emis de Procurorul General al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casație și Justiție, privind prevenirea răspāndirii sindromului respirator acut COVID -19 și Ordinul nr. 5/13.03.2020 emis de Prim Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu,

Parchetul de pe lāngă Tribunalul Sibiu, aduce la cunoștința publicului, următoarele:

 - Activitatea de relaţii cu publicul şi audienţe īn cadrul parchetelor se suspendă pānă la data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii suspendării.

 - Activitatea prevăzută la alin. (1) va fi suplinită de primirea sesizărilor, cererilor şi memoriilor prin corespondenţă, folosind mijloacele de comunicare electronice sau trimiterile poştale.

 - Pe perioada incidenţei prezentului ordin, comunicarea actelor procedurale se va realiza preponderent prin intermediul poştei electronice, cu acordul prealabil al destinatarului.

 - Intrarea persoanelor īn sediile parchetelor, cu excepţia personalului propriu şi a celui din instituţiile sistemului judiciar, de ordine publică şi siguranţă naţională, se va face numai după completarea unei declaraţii pe propria răspundere, conform formularului prevăzut īn Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

PARCHETUL DE PE LĀNGĂ TRIBUNALUL SIBIU